Oferta / METODOLOGIA

Słuchamy głosu miasta. Posługując się sprawdzonymi metodami jakościowymi, przeprowadzamy research wśród różnych grup konsumenckich i trendsetterów.
Posiłkujemy się raportami niezależnych jednostek badawczych (takich jak WGSN czy Euromonitor.com).

W każdym projekcie bierzemy pod uwagę:

  • Otoczenie (zarówno w kontekście marki, jak i branży oraz jej pokrewnych).
  • Motory zmian (czynniki wpływające na rozwój trendu, sytuacji).
  • DNA marki.
  • Konsumenta – jego wartości i potrzeby.
  • Długo i krótkofalowe cele biznesowe*

Zdobyte materiały weryfikujemy o własne wnioski.

*W zależności od specyfikacji projektu, realizacja zawiera najczęściej 3 z 4 wyszczególnionych grup informacji.

GAME – CHANGING WORKSHOPS. RAZEM ZMIENIAMY ZASADY GRY

TRENDBOOK. TWÓJ PRZEWODNIK PO PRZYSZŁOŚCI

STRATEGIA PRODUKTU. BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ

Szukasz oferty szytej na miarę? Skontaktuj się z nami mailowo: kontakt@trendspot.pl