Oferta / METODOLOGIA

Posługując się sprawdzonymi metodami jakościowymi, przeprowadzamy research wśród różnych grup konsumenckich
i trendsetterów oraz posiłkujemy się raportami niezależnych jednostek badawczych. Korzystamy z procesów stawiających człowieka w centrum i dostarczających biznesową wartość, np. service design.

 

W każdym projekcie bierzemy pod uwagę:

 

  • Otoczenie (zarówno w kontekście marki, jak i branży oraz jej pokrewnych).
  • Motory zmian (czynniki wpływające na rozwój trendu, sytuacji).
  • DNA marki, specyfikę kultury organizacyjnej oraz dostępne zasoby.
  • Konsumenta – jego wartości i potrzeby.
  • Długo i krótkofalowe cele biznesowe.

DESIGNING THE FUTURE

SCENARIO PLANNING / GAME CHANGING

QUALITATIVE RESEARCH

Szukasz oferty szytej na miarę? Skontaktuj się z nami mailowo: kontakt@trendspot.pl