Dofinansowania na OZE 2024: Jakie jeszcze można uzyskać?

Redakcja

29 kwietnia, 2024

Czy w roku 2024 możliwe jest jeszcze uzyskanie dofinansowania na OZE? Czy może te „dobre czasy” już minęły i teraz inwestycja w zieloną energię wiąże się z poniesieniem 100% kosztów? Jako analitycy rynku energii odnawialnej chcemy przybliżyć Ci możliwości, jakie oferują aktualne programy dofinansowań na 2024 rok. Przyjrzymy się nie tylko konkretnym propozycjom, ale też praktycznym aspektom ich wykorzystania.

Moje Ciepło

Program Moje Ciepło stanowi kluczowy element rządowej strategii wspierania energii odnawialnej. Jego celem jest zachęcenie właścicieli nowych domów oraz domów w trakcie budowy do instalacji pomp ciepła, które są ekologicznym źródłem ogrzewania. Program finansuje zadania zakończone, co oznacza, że dotacje są przyznawane po montażu i uruchomieniu systemów.

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne – właściciele lub współwłaściciele nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Mogą to być domy wolnostojące, bliźniaki, szeregowce czy domy w zabudowie grupowej. Ważne jest, aby na dzień składania wniosku o dofinansowanie, dom nie był jeszcze formalnie ukończony, co oznacza brak zawiadomienia o zakończeniu budowy lub brak wniosku o pozwolenie na użytkowanie przed styczniem 2021 roku.

Warunki dofinansowania

Program Moje Ciepło wymaga, aby instalowane pompy ciepła spełniały określone kryteria efektywności energetycznej:

  • Pompy ciepła powietrze/woda i gruntowe/woda muszą osiągać co najmniej klasę efektywności energetycznej A++.
  • Pompy ciepła powietrze/powietrze muszą osiągać co najmniej klasę A+.
  • Dofinansowanie obejmuje koszty zakupu, montażu i niezbędnej dokumentacji technicznej, ale każde urządzenie musi być nowe (nie starsze niż 24 miesiące od daty montażu) i musi być eksploatowane przez minimum pięć lat od momentu otrzymania dotacji. Beneficjent jest również zobowiązany do promowania zainstalowanej technologii przez cały okres jej użytkowania.

Aplikować o dofinansowanie można za pomocą elektronicznego Generatora Wniosków, co ułatwia i przyspiesza cały proces. Wniosek musi zawierać wszystkie niezbędne informacje oraz dokumentację, a jego rozpatrywanie odbywa się w kilku etapach, począwszy od rejestracji, poprzez ocenę, aż do finalnej decyzji i umowy o dofinansowanie.

Czyste Powietrze

Od kwietnia 2024 roku program Czyste Powietrze wprowadza znaczące zmiany, mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej i ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Kluczowym aspektem jest wprowadzenie obowiązku wyboru pomp ciepła oraz kotłów na drewno i pellet, które muszą być wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów. Dodatkowo, najwyższy poziom dofinansowania będzie teraz przyznawany jedynie na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub jeden lokal mieszkalny, co ma na celu racjonalne wykorzystanie dostępnych środków.

Zmiana ta ma na celu zapewnienie, że wszystkie urządzenia finansowane w ramach programu spełniają najwyższe standardy efektywności energetycznej i są zgodne z najnowszymi regulacjami środowiskowymi. Dzięki temu inwestycje przyczyniają się do długotrwałej poprawy jakości powietrza. Pompy ciepła oraz kotły zgazowujące drewno i na pellet muszą być teraz oficjalnie zarejestrowane i spełniać normy zawarte w aktualizowanych wytycznych programu.

Procedura weryfikacji

Wszystkie urządzenia wpisane na listę ZUM muszą przejść rygorystyczny proces weryfikacji, który obejmuje badania w niezależnych, akredytowanych laboratoriach w UE lub EFTA. Konieczne jest udokumentowanie, że pompa ciepła spełnia wszystkie wymagane parametry, co jest potwierdzane załączonymi raportami z badań.

Jedna z najważniejszych zmian dotyczy sposobu przyznawania dotacji. Beneficjent, który już raz otrzymał maksymalne dofinansowanie, nie będzie mógł ubiegać się o kolejne środki na inne nieruchomości w ramach tej części programu. Zamiast tego, może aplikować o niższy poziom wsparcia dla innych projektów, co ma na celu sprawiedliwsze rozdzielenie funduszy pomiędzy więcej wnioskodawców.

Program ustalił daty kluczowe dla przejściowego okresu, który kończy się 13 czerwca 2024 roku. Wprowadzenie tych zmian ma na celu nie tylko poprawę efektywności energetycznej, ale również dostosowanie do ewoluujących standardów europejskich w zakresie ochrony środowiska i efektywności energetycznej.

Energia Plus

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z radością ogłasza rozpoczęcie czwartego naboru wniosków w ramach programu Energia Plus. Program ten ma na celu wsparcie przedsiębiorstw w realizacji inwestycji, które przyczyniają się do redukcji negatywnego wpływu na środowisko oraz poprawy jakości powietrza.

Głównym celem programu jest stymulowanie przedsiębiorczości do wdrażania rozwiązań, które zmniejszają ich ślad ekologiczny. Program skupia się na finansowym wspieraniu inicjatyw, które prowadzą do trwałej poprawy środowiskowej w obszarze działalności gospodarczej.

Ważne terminy

Czas na złożenie wniosku rozpoczyna się 1 lutego 2023 roku i trwa do 13 grudnia 2024 roku, lub do momentu wyczerpania przydzielonych środków. Wszystkie dokumenty aplikacyjne powinny być przesyłane elektronicznie za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), dostępnego na platformie ePUAP. Wniosek musi być podpisany zgodnie z procedurami określonymi w regulaminie naboru.

Beneficjenci

Do programu mogą przystąpić przedsiębiorcy, jak zdefiniowano w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Program jest otwarty dla tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą i są zainteresowani modernizacją swojej infrastruktury w kierunku zwiększenia efektywności energetycznej i ekologicznej.

Mój Prąd 6.0

Ministerstwo Klimatu i Środowiska potwierdziło, że program Mój Prąd 6.0 będzie kontynuowany w 2024 roku, co świadczy o jego niesłabnącej popularności oraz znaczeniu odnawialnych źródeł energii w polityce energetycznej kraju. Celem programu jest dalsze zmniejszanie emisji CO2 oraz obniżanie kosztów energii elektrycznej dla gospodarstw domowych poprzez wsparcie instalacji fotowoltaicznych.

Kiedy rusza nabór wniosków?

Początek nowego naboru wniosków pierwotnie planowany był na drugi kwartał 2024 roku, lecz został przesunięty z powodu konieczności rozpatrzenia zaległych wniosków z poprzedniej edycji. Ostateczny termin rozpoczęcia naboru jest obecnie przewidywany na czwarty kwartał 2024 roku, co podkreśla potrzebę cierpliwości i przygotowania ze strony potencjalnych beneficjentów.

Zakres dofinansowania

Chociaż pełny zakres dofinansowania w ramach Mój Prąd 6.0 jeszcze nie został dokładnie określony, oczekuje się, że obejmie on nie tylko tradycyjne instalacje fotowoltaiczne, ale również inne technologie wspierające efektywność energetyczną, takie jak magazyny energii, różne typy pomp ciepła oraz systemy zarządzania energią. To rozszerzenie ma na celu nie tylko zwiększenie produkcji energii odnawialnej, ale również jej lepsze wykorzystanie i magazynowanie.

Podsumowanie

Dofinansowania na OZE w 2024 roku to nie tylko możliwość unowocześnienia swojego domu, ale również szansa na przyczynienie się do ochrony środowiska. Korzystając z programów dofinansowań możemy znacząco zmniejszyć nasze rachunki za energię oraz zwiększyć wartość naszej nieruchomości.

Jeśli pragniesz pełniejszego zrozumienia możliwości i wymogów związanych z dofinansowaniami, zgłoś się do doświadczonych instalatorów urządzeń z branży OZE. Firma Passive Instal z Częstochowy oferuje nie tylko sprzedaż i montaż systemów, ale również pomoc w nawigacji po zawiłościach programów dofinansowań.

Artykuł promocyjny.

Polecane: